Český červený kříž připravuje týmy na pomoc v nemocnicích.
V současné době pomáháme v nemocnici České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, Domažlice a další nemocnice postupně přibývají.

Jedná se o péči o pacienty na lůžku. Nemocnice vždy uzavře s dobrovolníkem dohodu o provedení práce/činnosti. Nyní posíláme alespoň čtyř nebo tříčlenné týmy na dobu tří dnů do nemocnic na území ČR a aktuálně také do nemocnice České Budějovice.


Jedná se vždy o 3 noční nebo denní směny. V týmech jsou členové ČČK, dále i dobrovolníci. Důležité je mít předem očkování na žloutenku typu B.

Členové týmu by měli ovládat základní péči u lůžka:
hygiena pacienta, péče o lůžko, podání stravy, hydratace, doprovod na toaletu.

Pokud máte zájem stát se členem těchto týmů a odlehčit personálu v nemocnicích, prosíme Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku.

Dotazník registraci dobrovolníka


(jakékoli, třeba i vedoucí na táboře… nejen ze zdravotnictví, ale obecně)

Udělejte první krok....